10 chứng từ cần có khi xác định chi phí của doanh nghiệp (phần 3)

8_Chi phí phúc lợi như hiếu, hỉ, sinh nhật, nghỉ mát

a_Đối với chi phí nghỉ mát

– Hợp đồng kinh tế, thanh lý hợp đồng nếu thuê các tổ chức cung cấp dịch vụ.

– Bảng kê danh sách người lao động được tham gia đi nghỉ mát

– Quyết định của Giám đốc về việc đi nghỉ mát, quyết định phê duyệt kinh phí.

– Các hóa đơn tiền phòng, ăn uống đầy đủ nếu có, nếu là đơn vị cung cấp dịch vụ cho công ty thì phải thể hiện trên văn bản.

– Chứng từ thanh toán.

b_Đối với các khoản phúc lợi như hiếu, hỉ, sinh nhật, chi cho con người lao động…

– Quy định trong quy chế tài chính hay thỏa ước lao động của công ty

– Đề nghị chi của công đoàn, phòng nhân sự hay đại điện người lao động trong công ty

– Chứng từ chi tiền

– Photo giấy xác nhận như giấy đăng ký kết hôn, giấy báo tử…. các giấy tờ liên quan đến các khoản chi đó.

Bạn đang xem bài viết 10 chứng từ cần có khi xác định chi phí của doanh nghiệp (phần 3) của Thời Sự Pháp Luật, bạn có thể xem thêm bài viết 10 chứng từ cần có khi xác định chi phí của doanh nghiệp (phần 2)

9_Các chi phí mua hàng trực tiếp của người dân hoặc cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 100 triệu đồng.

– Các khoản chi phí này gồm:

+ Các khoản chi phí này như chi phí thuê nhà, thuê xe của cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 100 triệu đồng.

+ Chi phí mua đồ dùng, sản phẩm hàng hóa, dịch vụ do người sản xuất trực tiếp bán ra

– Bộ chứng từ của các khoản chi này gồm:

+ Bảng kê 01/TNDN ban hành kèm theo Thông tư 78/2014/TT-BTC.

+ Hợp đồng mua bán, thuê nhà.

+ Chứng từ thanh toán cho người bán.

10_Chứng từ đối với việc góp vốn bằng tài sản

– Nếu doanh nghiệp khác góp vốn:

+ Biên bản góp vốn sản xuất kinh doanh.

+ Biên bản định giá tài sản của Hội đồng giao nhận vốn góp của các bên góp

+ Biên bản giao nhận tài sản.

+ Bộ hồ sơ về nguồn gốc tài sản.

+ Chuyển đổi chủ sở hữu của tài sản (nếu có).

+ Chứng từ liên quan khác

– Cá nhân góp vốn thành lập doanh nghiệp.

+ Biên bản chứng nhận góp vốn.

+ Biên bản giao nhận tài sản.

+ Biên bản định giá tài sản của Hội đồng thành viên, hoặc Hội đồng quản trị

+ Chuyển đổi chủ sở hữu của tài sản (nếu có).

+ Chứng từ liên quan khác

Bạn đang xem bài viết 10 chứng từ cần có khi xác định chi phí của doanh nghiệp (phần 3) của Thời Sự Pháp Luật, bạn có thể xem thêm bài viết 10 chứng từ cần có khi xác định chi phí của doanh nghiệp (phần 1)

Tin tức liên quan

JOIN THE DISCUSSION