10 chứng từ cần có khi xác định chi phí của doanh nghiệp

Khi phát sinh các khoản chi phí trong doanh nghiệp, kế toán không trách khỏi thiếu sót một số chứng từ kèm theo để chứng minh tính hợp lý của các khoản khi. Dưới đây là một số bộ chứng từ hoàn chỉnh cho các khoản chi.

1_Mua nguyên vật liệu, hàng hóa

a_Mua trong nước.

– Hợp đồng bán hàng hoá, gia công hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

– Hóa đơn GTGT.

– Chứng từ thanh toán cho người bán, đối với hóa đơn trên 20 triệu đồng thì phải có chứng từ thanh toán qua ngân hàng.

– Phiếu nhập kho

b_Hàng hóa nhập khẩu.

– Hợp đồng mua bán hàng hoá, gia công hàng hóa , cung ứng dịch vụ.

–Tờ khai hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu đã làm xong thủ tục hải quan

– Chứng từ thanh toán qua ngân hàng

– Hóa đơn thương mại.

– Chứng từ nộp thuế khâu nhập khẩu.

– Phiếu nhập kho

2_Chứng từ khi bán hàng hóa

a_Hàng hóa bán trong nước.

– Hợp đồng mua bán hàng hoá, gia công hàng hóa , cung ứng dịch vụ.

– Hóa đơn GTGT

– Phiếu xuất kho

b_Đối với hàng hóa xuất khẩu.

– Hợp đồng bán hàng hoá, gia công hàng hóa , cung ứng dịch vụ.

– Tờ khai hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu đã làm xong thủ tục hải quan

– Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu phải thanh toán qua ngân hàng

– Hóa đơn thương mại.

– Chứng từ nộp thuế khâu nhập khẩu.

– Phiếu xuất kho.

Bạn đang xem bài viết 10 chứng từ cần có khi xác định chi phí của doanh nghiệp của Thời Sự Pháp Luật, bạn có thể xem thêm bài viết 10 chứng từ cần có khi xác định chi phí của doanh nghiệp (phần 2)

3_Bộ chứng từ của chi phí tiền lương, tiền công

Để đưa chi phí tiền lương, thưởng vào chi phí hợp lý thì cần:

– Hợp đồng lao động

– Chứng minh thư phô tô.

– Quy chế tiền lương, thưởng.

– Thỏa ước lao động tập thể ( nếu có)

– Quyết đinh tăng lương (trong trường hợp tăng lương)

– Bảng chấm công hàng tháng.

– Bảng thanh toán tiền lương.

– Thang bảng lương do doanh nghiệp tự xây dựng.

– Phiếu chi thanh toán lương, hoặc chứng từ ngân hàng nếu thanh toán qua ngân hàng

– Mã số thuế thu nhập cá nhân (danh sách nhân viên được đăng ký MSTTNCN)

Đối với những lao động thời vụ cần có:

– Nếu không khấu trừ 10% thu nhập trước khi trả lương thì phải có Bản cam kết mẫu 23/BCK-TNCN

Đối với hợp đồng giao khoán cần có:

– Hợp đồng giao khoán

– Biên bản bàn giao

– Biên bản nghiệm thu

– Chứng từ thanh toán tiền

Bạn đang xem bài viết 10 chứng từ cần có khi xác định chi phí của doanh nghiệp của Thời Sự Pháp Luật, bạn có thể xem thêm bài viết 10 chứng từ cần có khi xác định chi phí của doanh nghiệp (phần 3)

Tin tức liên quan

JOIN THE DISCUSSION