30 quy trình kiểm định với thiết bị yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

Thông tư số 54/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành 30 quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Thông tư số 54/2016/TT-BLĐTBXH được áp dụng đối với các tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, kiểm định viên kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, đối với các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Trong số 30 quy trình được ban hành kèm theo Thông tư số 54/2016/TT-BLĐTBXH, đáng chú ý là:

1. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn nồi gia nhiệt dầu;

2. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn bình chịu áp lực;

3. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống lạnh;

4. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn bàn nâng;

5. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn sàn nâng người;

6. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn tời điện dùng để nâng tải…

Thông tư số 54/2016/TT-BLĐTBXH có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/06/2017.

Tin tức liên quan

JOIN THE DISCUSSION