Cơ chế tài chính đặc thù với Thành phố Hải Phòng

Nghị định số 89/2017/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 29/07/2017 quy định một số cơ chế, chính sách tài chính – ngân sách đặc thù đối với Thành phố Hải Phòng, nhằm thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững kinh tế – xã hội của thành phố; tạo điều kiện để thành phố phát huy tối đa các nguồn lực, lợi thế để trở thành thành phố Cảng xanh, văn minh, hiện đại…

Nghị định số 89/2017/NĐ-CP chỉ rõ, Thành phố được vay vốn đầu tư trong nước thông qua các hình thức phát hành trái phiếu chính quyền địa phương và các hình thức huy động khác theo quy định; mức dư nợ vay của ngân sách Thành phố không vượt quá 40% số thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp và nằm trong mức bội chi ngân sách Nhà nước hàng năm.

Chính phủ sẽ ưu tiên hỗ trợ một phần vốn từ ngân sách trung ương cho ngân sách Thành phố để tham gia thực hiện các dự án theo hình thức hợp tác công – tư mang tính chất phục vụ cấp vùng trên địa bàn Thành phố và các dự án lớn, quan trọng đối với phát triển kinh tế, xã hội của Thành phố.

Về vốn hỗ trợ phát triển chính thức và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, Thành phố được Chính phủ ưu tiên huy động vốn hỗ trợ phát triển chính thức để thực hiện các dự án hạ tầng quan trọng; được ưu tiên bố trí vốn vay ưu đãi theo phương thức cho địa phương vay lại để thực hiện các dự án đối tác công tư trên địa bàn.

Nghị định số 89/2017/NĐ-CP có hiệu lực ngày 15/09/2017 và áp dụng từ năm ngân sách 2017.

Tin tức liên quan

JOIN THE DISCUSSION