Nhà nước độc quyền kinh doanh xổ số kiến thiết, vàng miếng

Nghị định số 94/2017/NĐ-CP về hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền Nhà nước trong hoạt động thương mại đã được Chính phủ ban hành ngày 10/08/2017.

Nghị định số 94/2017/NĐ-CP quy định cụ thể về 20 hàng hóa, dịch vụ Nhà nước thực hiện độc quyền trên toàn lãnh thổ Việt Nam, trong đó có:

 1. Hàng hóa, dịch vụ phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh;
 2. Vật liệu nổ công nghiệp;
 3. Vàng miếng;
 4. Vàng nguyên liệu;
 5. Xổ số kiến thiết;
 6. Thuốc lá điếu, xì gà;
 7. Hoạt động dự trữ quốc gia;
 8. Tiền; Tem bưu chính Việt Nam;
 9. Pháo hoa và các dịch vụ liên quan đến pháo hoa;
 10. Hệ thống điện quốc gia;
 11. Bảo đảm hoạt động bay;
 12. Xuất bản phẩm;
 13. Mạng bưu chính công cộng…

Cơ quan Nhà nước có quyền thực hiện độc quyền Nhà nước trong hoạt động thương mại thông qua hình thức trực tiếp thực hiện hoặc chỉ định cho tổ chức, cá nhân thực hiện. Việc chỉ định phải do thủ trưởng cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định bằng văn bản.

Nghị định số 94/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2017.

Tin tức liên quan

JOIN THE DISCUSSION