Tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội thêm 7,44% từ 01/7/2017

Nghị định số 76/2017/NĐ-CP được Chính phủ ban Chính phủ ban hành ngày 30/06/2017 để điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.

Nghị định số 76/2017/NĐ-CP nêu rõ, từ ngày 01/07/2017, tăng thêm 7,44% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 06/2017 đối với: Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động; quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng; cán bộ cấp xã đang hưởng lương hưu và trợ cấp hàng tháng; người đang hưởng trợ cấp mât sức lao động hàng tháng…

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/08/2017.

Tin tức liên quan

JOIN THE DISCUSSION