Tăng lương tối thiểu vùng 2018 lên 4 triệu đồng/tháng

Tiền lương tối thiểu vùng năm 2018 sẽ tăng thêm 6,5%, tức từ 180.000 đồng đến 230.000 đồng; Vùng I tăng đến gần 4 triệu đồng/tháng.

Sau nhiều lần nâng lên hạ xuống các phương án, Hội đồng tiền lương quốc gia đã chốt mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2018 vào sáng ngày 07/08/2017.

Phiên họp kết thúc lúc 11 giờ sau cuộc bỏ phiếu của 14 thành viên hội đồng. Thứ trưởng Lao động Doãn Mậu Diệp – Chủ tịch Hội đồng cho biết, sau ba phiên thảo luận, khoảng cách tăng lương đã thu hẹp dần với đề xuất ban đầu của đại diện người lao động là 13%; chủ doanh nghiệp từ chỗ không tăng, rút xuống hai phương án là 6,5% và 7%. Cuối cùng, phương án tăng 6,5% được chọn với 8 phiếu đồng ý.

Mức tăng cuối cùng là 6,5% (từ 180 nghìn đồng đến 230 nghìn đồng) đưa tiền lương lần lượt từ vùng I đến vùng IV lần lượt là 3,98 triệu đồng/tháng; 3,53 triệu đồng/tháng; 3,09 triệu đồng/tháng và 2,76 triệu đồng/tháng.

Tin tức liên quan

JOIN THE DISCUSSION