Tăng mức cho vay với học sinh, sinh viên lên 1,5 triệu đồng/tháng

Quyết định số 751/QĐ-TTg được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành vào ngày 30/05/2017 về việc điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, sinh viên, quy định tại khoản 1 Điều 5 Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/09/2017.

Theo Quyết định số 751/QĐ-TTg, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và tại các các cơ sở đào tạo nghề được vay vốn với mức tối đa 1,5 triệu đồng/tháng; thay cho mức 1,25 triệu đồng/tháng được Thủ tướng Chính phủ quy định từ tháng 01/2016.

Quyết định số 751/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/06/2017 và áp dụng đối với các khoản giải ngân mới kể từ thời điểm này.

Tin tức liên quan

JOIN THE DISCUSSION