Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh đang điều trị bệnh

Bộ Chính trị quyết định phân công ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, tham gia Thường trực Ban Bí thư kể từ ngày 01/08/2017 trong thời gian ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, điều trị bệnh.

Ông Đinh Thế Huynh (1953) là Ủy viên Trung ương Đảng từ khóa IX đến nay, và đang là Ủy viên Bộ Chính trị nhiệm kỳ thứ hai. Trước khi được phân công làm Thường trực Ban Bí thư khóa này, ở khóa trước, ông là Trưởng ban Tuyên giáo trung ương.

Ông Trần Quốc Vượng (1953), có học vị thạc sĩ luật. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng từ khóa X, và đang là Ủy viên Bộ Chính trị nhiệm kỳ đầu tiên. Trước đó, giữa khóa XI, khi đang là Chánh văn phòng Trung ương, ông được bầu bổ sung vào Ban Bí thư.

Ngoài một nhiệm kỳ làm Phó viện trưởng thường trực rồi Viện trưởng VKSND Tối cao (2006-2011), ông Trần Quốc Vượng có quá trình gắn bó, làm việc lâu dài ở Văn phòng Trung ương – cơ quan tham mưu, giúp việc trực tiếp cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành trung ương.

Tin tức liên quan

JOIN THE DISCUSSION