Tôm, cà phê, sâm được bổ sung vào Chương trình phát triển quốc gia

Quyết định số 787/QĐ-TTg được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành vào ngày 05/06/2017 về việc phê duyệt bổ sung Danh mục sản phẩm quốc gia thuộc Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020; có hiệu lực cùng ngày ký.

Cụ thể, 03 sản phẩm quốc gia được bổ sung bao gồm:

  1. Tôm nước lợ (gồm Tôm sú và Tôm thẻ chân trắng);
  2. Cà phê Việt Nam chất lượng cao
  3. Sâm Việt Nam.

Trước đó, Danh mục sản phẩm quốc gia được quy định tại Quyết định số 439/QĐ-TTg ngày 16/04/2012 gồm có 06 nhóm sản phẩm chính thức (Sản phẩm lúa gạo chất lượng cao, năng suất cao; Sản phẩm thiết bị siêu trường, siêu trọng; Sản phẩm bảo đảm an ninh, an toàn mạng thông tin; Sản phẩm động cơ sử dụng cho phương tiện giao thông vận tải; Sản phẩm vắc – xin phòng bệnh cho người và vật nuôi của Việt Nam; Sản phẩm phục vụ an ninh – quốc phòng) và 03 sản phẩm dự bị (Sản phẩm cá da trơn Việt Nam chất lượng cao và các sản phẩm chế biến từ cá da trơn; Sản phẩm nấm ăn và nấm dược liệu; Sản phẩm vi mạch điện tử).

Các sản phẩm nêu trên sẽ được hưởng nhiều chính sách ưu đãi, cụ thể như: Vay vốn tín dụng đầu tư từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam tối đa 85% tổng mức vốn đầu tư của dự án; Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu, xuất khẩu, thuế giá trị gia tăng; Ưu tiên tham gia vào các chương trình xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại của Nhà nước… (theo Quyết định số 2441/QĐ-TTg ngày 31/10/2010).

Tin tức liên quan

JOIN THE DISCUSSION